สมาชิกใหม่ของครอบครัว Music Concept Chat Via Facebook , Tel: 02 255 6448 , Line@

Paiste

Paiste เป็นบริษัทแรกที่กำหนดและผลิตฉาบออกมาเป็นรุ่นๆ และได้ผลิตฉาบมากกว่า class เดียว โดยแต่ละ class จะแบ่งแยกตามคุณภาพของฉาบ ​ในปี 1967 คิดค้นนวัตกรรมใหม่สำหรับฉาบ Hi-Hat ที่ฉาบใบล่างจะเป็นหยัก (Sound Edge Hi-Hat)

Paiste เป็นบริษัทแรกที่ทำการวิจัยและประดิษฐ์ฉาบซึ่งให้เสียงแบบ historic รุ่น Traditional

​ในปี 2001 ได้สร้างสรรค์เนื้อฉาบ (Sonic Texture Formula) และ ผิวฉาบแบบใหม่ (a radical new hand crafted surface treatment) ซึ่งทำให้เสียงของฉาบดีขึ้น – สิทธิบัตรเฉพาะของเพ้สตี้

ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยปี 2005 เพ้สตี้สามารถถ่ายทอดความรู้ทักษะ และ ความชำนาญในการผลิตฉาบจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ไม่ว่าจะเป็นความรู้ในเรื่องของรูปร่าง โครงสร้าง และ เสียงของฉาบไปยังโรงงานในประเทศเยอรมันนี – รุ่น 101, PST3, 201, PST5

​เมื่อบรอนซ์จากตุรกีผสมผสานกับทักษะความชำนาญในการผลิตฉาบจากสวิตเซอร์แลนด์ ก่อให้เกิดฉาบรุ่น Twenty

Sort: Paiste Drum

Drum Paiste