สมาชิกใหม่ของครอบครัว Music Concept Chat Via Facebook , Tel: 02 255 6448 , [email protected]

Bass

เบส

เบส (Bass) คืออีกหนึ่งในเครื่องดนตรีสากลสำคัญในการบรรเลงเพลง จัดอยู่ในเครื่องดนตรีประเภทสายคล้ายกีต้าร์ แต่จะมีรูปร่างใหญ่กว่าโดยเฉพาะบริเวณคอจะใหญ่และยาวกว่าโดยชัดเจน มีเสียงทุ้มต่ำ หน้าที่ของเบสคือการคุมจังหวะให้เป็นไปตามดนตรีและให้เสียงคอร์ดตามเพลงนั้นๆโดยสามารถแยกประเภทของเบสออกเป็น 2 ประเภท คือ เบสโปร่ง และเบสไฟฟ้า

Showing 1–24 of 140 results

View 24/48/All