สมาชิกใหม่ของครอบครัว Music Concept Chat Via Facebook , Tel: 02 255 6448 , Line@

แอมป์เบส (Blackstar)

แอมป์เบส Blackstar มีผลลัพธ์มาจากการวิจัยและพัฒนาโดยมีมาตรฐานมาจากโทนเสียงเบสที่โด่งดังในประวัติศาสตร์วงการดนตรี โดยได้ถูกสร้างสรรค์ขึ้นมาตั้งแต่เริ่มแรกโดยมือเบส เพื่อมือเบส โดยเฉพาะ

Showing all 12 results